Zapraszamy

Jak uzyska膰 kart臋 ubezpieczenia zdrowotnego 艣l膮skiego oddzia艂u wojew贸dzkiego NFZ

Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana przez 艢l膮ski OW NFZ jest dokumentem potwierdzaj膮cym ubezpieczenie zdrowotne.

S艂u偶y do autoryzacji 艣wiadcze艅 medycznych pacjent贸w w plac贸wkach s艂u偶by zdrowia na obszarze wojew贸dztwa 艣l膮skiego. Ubezpieczeni zamieszkuj膮cy w wojew贸dztwie 艣l膮skim korzystaj膮c z us艂ug medycznych na swoim terenie powinni ka偶dorazowo okazywa膰 kart臋. W przypadku utraty prawa do 艣wiadcze艅 zdrowotnych karta zostaje zablokowana. Obecnie s膮 w u偶yciu zar贸wno karty wydane przez 艢l膮sk膮 Regionaln膮 Kas臋 Chorych (z logo kasy), jak i karty wydane po 01.04.2003 r. z nadrukiem NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA.

Kto mo偶e otrzyma膰 kart臋

Osoby ubezpieczone posiadaj膮ce numer ewidencyjny PESEL, kt贸re mog膮 udokumentowa膰 zamieszkanie na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego.

Kto nie mo偶e otrzyma膰 karty

Osoby nieubezpieczone oraz mieszka艅cy innych wojew贸dztw. Ubezpieczeni, kt贸rzy nie posiadaj膮 karty, mog膮 korzysta膰 z opieki zdrowotnej na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego po okazaniu dokument贸w potwierdzaj膮cych ubezpieczenie.

Dokumenty niezb臋dne do uzyskania karty:

 1. Wniosek o wydanie karty.
  Formularz Wniosku mo偶na pobra膰 ze strony internetowej www.nfz-katowice.pl (Wiadomo艣ci -> Druki do pobrania -> Wniosek o wydanie kuz/zmian臋 danych) lub otrzyma膰 w Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych.

 2. Dokument to偶samo艣ci.

 3. Dokument (lub dokumenty) potwierdzaj膮cy ubezpieczenie zdrowotne zgodny z art. 240 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych.

Przyk艂adowe dokumenty

 1. Dla os贸b pracuj膮cych, kt贸re s膮 pracobiorcami:

  • po艣wiadczone piecz臋ci膮 i podpisem pracodawcy z aktualn膮 dat膮 kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA, ZUS RMUA lub ZUS ZZA

  • za艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione przez pracodawc臋, potwierdzone piecz臋ci膮 i podpisem, z aktualn膮 dat膮

  • aktualnie potwierdzona przez p艂atnika legitymacja ubezpieczeniowa - wa偶no艣膰 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przys艂uguje prawo do bezp艂atnych 艣wiadcze艅)

 2. Dla os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮:

  • druk ZUS ZUA i potwierdzenie op艂acenia sk艂adek w postaci wyci膮gu z konta bankowego zawieraj膮cego informacj臋 o sk艂adce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone piecz臋ci膮 i podpisem w艂a艣ciciela) lub za艣wiadczenia pocztowego ostatni dow贸d wp艂aty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualn膮 dat膮)

 3. Dla os贸b zarejestrowanych w Urz臋dzie Pracy lub otrzymuj膮cych 艣wiadczenia z O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej:

  • za艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez p艂atnika sk艂adek - Powiatowy Urz膮d Pracy lub O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, po艣wiadczone piecz臋ci膮, z aktualn膮 dat膮

 4. Dla os贸b ubezpieczonych w KRUS:

  • za艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS (lub dow贸d ostatniej wp艂aty), po艣wiadczone piecz臋ci膮, z aktualn膮 dat膮

 5. Dla emeryt贸w i rencist贸w, otrzymuj膮cych 艣wiadczenia z ZUS:

  • ostatni odcinek emerytury lub renty, je艣li jest aktualnie dostarczany przy wyp艂acie 艣wiadczenia

  • nowa legitymacja emeryta/rencisty (plastikowa)

  • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty

 6. Dla cz艂onk贸w rodzin, ubezpieczanych przez swoich bliskich (wsp贸艂ma艂偶onk贸w, rodzic贸w, dziadk贸w itp.):

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca jest pracobiorc膮 - opr贸cz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA czy ZUS ZZA - druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, po艣wiadczony piecz臋ci膮 i podpisem pracodawcy, z aktualn膮 dat膮, albo aktualnie potwierdzona przez p艂atnika legitymacja ubezpieczeniowa - wa偶no艣膰 30 dni od daty potwierdzenia, z wpisanymi cz艂onkami rodziny, uprawnionymi do bezp艂atnych 艣wiadcze艅

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 -- kopia druku ZUS ZCZA z piecz臋ci膮 ZUS, po艣wiadczona przez ubezpieczaj膮cego, z aktualn膮 dat膮 oraz potwierdzenie op艂acenia sk艂adek w postaci wyci膮gu z konta bankowego zawieraj膮cego informacj臋 o sk艂adce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone piecz臋ci膮 i podpisem w艂a艣ciciela) lub za艣wiadczenia pocztowego ostatni dow贸d wp艂aty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualn膮 dat膮)

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca jest zarejestrowana w Urz臋dzie Pracy - za艣wiadczenie z PUP z adnotacj膮 o zg艂oszeniu cz艂onka (cz艂onk贸w) rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (imi臋 i nazwisko, stopie艅 pokrewie艅stwa, data urodzenia, data zg艂oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego)

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca otrzymuje 艣wiadczenia z O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej - za艣wiadczenie, 偶e przy jej 艣wiadczeniu cz艂onek rodziny zosta艂 zg艂oszony do ubezpieczenia zdrowotnego

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca jest ubezpieczona w KRUS - za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce zg艂oszenie cz艂onka (cz艂onk贸w) rodziny do ubezpieczenia w KRUS

  • je艣li osoba ubezpieczaj膮ca jest emerytem lub rencist膮 - opr贸cz ostatniego odcinka emerytury lub renty albo nowej legitymacji ZUS - za艣wiadczenie z  ZUS z informacj膮 o zg艂oszeniu cz艂onk贸w rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto cz艂onkowie rodziny - dzieci powy偶ej 18 roku 偶ycia zobowi膮zani s膮 przedstawi膰 wa偶n膮 legitymacj臋 szkoln膮 lub studenck膮

Gdzie z艂o偶y膰 dokumenty o wydanie karty

Przyjmowaniem dokument贸w oraz wydawaniem kart zajmuj膮 si臋 Sekcje Obs艂ugi Ubezpieczonych.

Wykaz Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych oraz ich zasi臋g dzia艂alno艣ci

Bytom

41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Infolinia 32 735 17 60

Chorz贸w

41-500 Chorz贸w, ul. Katowicka 105
Infolinia 32 735 17 60

Cieszyn

43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 27
tel./fax 33 857 86 51

Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 7
Infolinia 32 735 17 60

K艂obuck

42-100 K艂obuck ul. 11 Listopada 5A (budynek ZOZ, I pi臋tro, pok. nr 19)
tel. 34 310 00 08, tel./fax 34 317 29 27

Lubliniec

42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 9
tel. 34 351 01 36, tel./fax 34 351 01 38

Myszk贸w

42-300 Myszk贸w ul. Ko艣ciuszki 26
tel. 34 313 09 15, tel./fax 34 313 09 14

Racib贸rz

47-400 Racib贸rz ul. Gamowska 3
tel. 32 417 01 73, 32 417 01 75, fax 32 417 01 76

Sosnowiec

41-200 Sosnowiec ul. Rze藕nicza 12
Infolinia 32 735 17 60

Tychy

Tychy ul. Grota-Roweckiego 42
Infolinia 32 735 17 60

Zabrze

41-800 Zabrze ul. 艢l臋czka 20
Infolinia 32 735 17 60

Zawiercie

42-400 Zawiercie ul. Towarowa 22
tel. 32 677 33 07, 32 677 33 50, fax 32 677 33 07

呕ywiec

34-300 呕ywiec ul. Dworcowa 23
tel. 33 475 44 33 , 33 475 44 66, tel./fax 33 860 46 00

Szczeg贸lne wskaz贸wki dla os贸b staraj膮cych si臋 o wydanie karty

 • Osoba, kt贸ra dotychczas nie posiada karty mo偶e upewni膰 si臋, czy karta nie zosta艂a ju偶 wydrukowana, je艣li tak, to nie ma potrzeby sk艂adania wniosku. Konieczne jest natomiast okazanie dokument贸w potwierdzaj膮cych ubezpieczenie przy odbiorze karty, je偶eli od daty jej wydrukowania up艂yn膮艂 okres ponad trzech miesi臋cy (w takim przypadku dokumenty powinny by膰 po艣wiadczone piecz臋ci膮 i podpisem pracodawcy z aktualn膮 dat膮).

 • Ubezpieczony mo偶e z艂o偶y膰 wnioski:

  • dla siebie,

  • dla najbli偶szej rodziny (dla ka偶dego z jej cz艂onk贸w wymagany jest oddzielny wniosek),

  • w imieniu innych os贸b - po okazaniu pisemnego upowa偶nienia.

 • Upowa偶nienie powinno zawiera膰: imi臋 i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz numer dowodu osobistego osoby upowa偶nionej i osoby upowa偶niaj膮cej. Osoba sk艂adaj膮ca wniosek i odbieraj膮ca kart臋 okazuje dow贸d to偶samo艣ci. Czas oczekiwania na kart臋 po z艂o偶eniu dokument贸w w Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych nie przekracza dw贸ch tygodni.

 • Osoba odbieraj膮ca kart臋 powinna sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 wydrukowanych danych. Dwie ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego karty (ID karty), znajduj膮cego si臋 u do艂u karty informuj膮 o tym, czy ubezpieczonemu wydano pierwsz膮 kart臋, czy te偶 jest to kolejny duplikat. Kod 00 oznacza pierwsz膮 kart臋, 01 - drug膮 kart臋, 02 - trzeci膮 kart臋, itd.

 • Po wydrukowaniu nowej karty poprzednia automatycznie staje si臋 niewa偶na i nawet je艣li si臋 odnajdzie, jest ju偶 bezu偶yteczna. Nale偶y bezwzgl臋dnie pos艂ugiwa膰 si臋 now膮 kart膮, poprzedni膮 (o ile ubezpieczony j膮 posiada) powinien odda膰 w Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych lub swojej przychodni.

 • Je偶eli dokumenty niezb臋dne do wydania karty zostan膮 wys艂ane poczt膮 na adres Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych, czas oczekiwania na kart臋 mo偶e ulec wyd艂u偶eniu do czterech tygodni. Odbi贸r karty powinien zosta膰 dokonany w Sekcji Obs艂ugi Ubezpieczonych. Karty wysy艂ane s膮 poczt膮 jedynie osobom starszym, chorym, niepe艂nosprawnym oraz matkom samotnie wychowuj膮cym dzieci do lat trzech.

 • Je艣li dokumenty nades艂ane poczt膮 s膮 niekompletne, wniosek o kart臋 nie jest realizowany i czeka na ich uzupe艂nienie. Sekcja Obs艂ugi Ubezpieczonych powinna powiadomi膰 ubezpieczonego drog膮 telefoniczn膮 lub pocztow膮 o konieczno艣ci dostarczenia stosownych dokument贸w.

 • Osoby, kt贸re zgubi艂y kart臋 lub utraci艂y j膮 w wyniku kradzie偶y powinny zg艂osi膰 ten fakt osobi艣cie lub telefonicznie celem zablokowania karty. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska i numeru ewidencyjnego PESEL osoby poszkodowanej, w wypadku zg艂oszenia telefonicznego numeru telefonu. Je艣li o fakcie zguby lub kradzie偶y powiadomi inna osoba, powinna r贸wnie偶 poda膰 swoje imi臋, nazwisko, numer PESEL oraz kim jest dla poszkodowanego. Zg艂oszenia w tej sprawie przyjmuj膮 Sekcje Obs艂ugi Ubezpieczonych i Dzia艂 Rejestru Us艂ug Medycznych.

 • Osoba, kt贸ra utraci艂a kart臋 z wymienionych wy偶ej przyczyn powinna odczeka膰 okres oko艂o 14 dni. W tym czasie mo偶na korzysta膰 z opieki zdrowotnej po okazaniu dokument贸w, o kt贸rych mowa w punkcie "Dokumenty niezb臋dne do uzyskania karty". Ponadto ubezpieczeni, kt贸rym skradziono kart臋, powinni uzyska膰 odpowiednie za艣wiadczenie z policji, zw艂aszcza je艣li utracili r贸wnie偶 inne dokumenty. Je偶eli karta odnajdzie si臋 we wspomnianym okresie, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 o odblokowanie karty do Wydzia艂u Spraw 艢wiadczeniobiorc贸w. Je艣li nie - w贸wczas nale偶y wyst膮pi膰 o wydanie duplikatu karty.

 • Zdarzaj膮 si臋 przypadki, 偶e po w艂o偶eniu karty do czytnika pojawiaj膮 si臋 dane innego ubezpieczonego albo informacja o zablokowaniu karty, chocia偶 dana osoba nie zg艂asza艂a faktu zagubienia lub kradzie偶y. Przyczyn膮 takiego nieprawid艂owego stanu nie musi by膰 wada karty. Sytuacja ta mo偶e by膰 spowodowana b艂臋dem w lokalnej bazie 艣wiadczeniodawcy. W takim przypadku 艣wiadczeniodawca po upewnieniu si臋, 偶e karta nie jest zablokowana przez 艢OW NFZ powinien skontaktowa膰 si臋 z Dzia艂em Rejestru Us艂ug Medycznych, aby usun膮膰 usterk臋.

Informacje dodatkowe

 • Obcokrajowcy staraj膮cy si臋 o kart臋 powinni spe艂ni膰 warunki stawiane w tym zakresie innym ubezpieczonym. Je艣li brak jest numeru PESEL, mo偶na uzyska膰 kart臋 tymczasow膮, wydawan膮 przez Wydzia艂 Spraw 艢wiadczeniobiorc贸w.

 • Osobom otrzymuj膮cym zasi艂ek rehabilitacyjny nie mo偶na wyda膰 karty, je艣li usta艂 ich stosunek pracy. Osoby w tej sytuacji mog膮 uzyska膰 za艣wiadczenie uprawniaj膮ce do bezp艂atnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych, wydane przez Wydzia艂 Spraw 艢wiadczeniobiorc贸w.

 • Kobieta w okresie urlopu macierzy艅skiego, kt贸rej usta艂 stosunek pracy, nie mo偶e zg艂osi膰 swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Przypadek taki nale偶y rozpatrzy膰 indywidualnie w zale偶no艣ci od sytuacji rodzinnej.

 • Rodzice lub opiekunowie dzieci do sz贸stego miesi膮ca 偶ycia nie musz膮 okaza膰 karty lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego ubezpieczenie dziecka, sami natomiast powinni by膰 ubezpieczeni.

  W sprawach dotycz膮cych bezpo艣rednio karty ubezpieczenia zdrowotnego, a zw艂aszcza jej lokalizacji informacji udziela Dzia艂 Rejestru Us艂ug Medycznych pod numerem 0-32/735-18-00. Pod tym numerem przyjmowane s膮 r贸wnie偶 zg艂oszenia o kartach zgubionych i skradzionych.

 

(C) 2008 (C) 2008 FoR HELP Sp z o.o. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73 tel./fax: 32 793 95 71