Ważne informacje dla naszych pacjentów

Niezbędnik pacjenta

Świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego, przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

Poniżej zamieszczamy szereg przydatnych informacji oraz pliki do pobrania.

 • PLIKI DO POBRANIA

 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

  W Sosnowcu:
  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
  im. św. Barbary w Sosnowcu
  Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
  tel. 32 368 22 56

  SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
  ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
  tel. 32 413 05 20; 785 515 113; 782 515 114; 782 515 115; 782 515 117; 782 515 118; 782 515 113

  W Dąbrowie Górniczej:
  ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII
  SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
  ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  tel. 32 764 24 82; 32 621 20 75

 • Rejestracja na wizyty ambulatoryjne i domowe

  • Zapisy pacjentów na wizyty ambulatoryjne lub domowe odbywają się poprzez rejestrację osobistą, przez osoby trzecie
   lub telefoniczną pod nr telefonu:
   Przychodnia „Niwka-Modrzejów” – 32 297 68 42
   Przychodnia „Rodzinna” – 32 793 95 58
  • Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji.
  • Rejestracja czynna jest od poniedziałku do do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00
  • Nie przewiduje się i nie dopuszcza ustalania terminu do zapisywania się do lekarza.
  • Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.
  • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia
   świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany w każdy dostępny sposób (np.
   telefonicznie lub sms-em) o zmianie tego terminu.
  • Przy zapisywaniu się pacjentów na wizyty i porady obowiązują następujące zasady:
   • świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie,
   • poradnia zobowiązana jest do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.
   • w przypadkach uzasadnionych medycznie, świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia
 • Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez Dyrektora Zakładu.
  Skargi i wnioski można składać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 297 68 42
  Dyrektor Zakładu – lek. med. Bogumiła Karpińska – przyjmuje we wtorki, oraz w czwartki, w godzinach od 11.00 do 12.00, w siedzibie Zakładu

  Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w
  zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW
  NFZ.
  Dyrektor Oddziału rozpatruje skargi na pracowników Oddziału
  Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:
  * bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00; * drogą
  elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług
  Administracji Publicznej (ePUAP);
  * pisemnie na adres: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13 40–844 Katowice.
  Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń
  zdrowotnych można uzyskać pod numerami telefonów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30):
  * 32 735 05 45